» MODUŁOWE KOMORY CHŁODNICZE I MROŹNICZE (składane na szybkozłączne zamki typu Cam Lock)

   Obudowy izotermiczne komór oparte są na systemie modułowych paneli z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej o gęstości ok. 40 kg/m3, wtryskiwanego między blaszane okładziny. Zatopione w poliuretanie zamki typu Cam Lock, pozwalają na prosty i szybki montaż, zapewniając przy tym precyzyjność i szczelność połączeń między panelami. Beznarożnikowy system komór minimalizuje ilość złączy oraz gwarantuje sztywność i wytrzymałość konstrukcji.

   Szczelność, bardzo dobra izolacyjność cieplna i parochronna, właściwości higieniczne (łatwa zmywalność ścian) umożliwia zastosowanie obudów wszędzie tam, gdzie są stawiane wysokie wymagania sanitarne i technologiczne.

   Panele ścienne i sufitowe mogą posiadać okładziny z blach stalowych lakierowanych lub blach kwasoodpornych. Panele podłogowe w każdym przypadku od strony wewnętrznej komory mają okładzinę z antypoślizgowej, ryflowanej blachy kwasoodpornej.

   Komory chłodnicze (typoszereg K) przeznaczone są do utrzymywania temperatury wewnętrznej w zakresie -50 do +150C, natomiast komory mroźnicze (typoszereg M) dla temperatur do -250C. Komory zerowe są wykonywane w wersji z podłogą izolowaną lub bez podłogi.

   Grubość rdzenia poliuretanowego wynosi:
  • a) dla komór chłodniczych - 80 mm o współczynniku przenikania ciepła 0,27 W/m2K,
  • b) dla komór mroźniczych - 100 mm o współczynniku przenikania ciepła 0,22 W/m2K.
   Obudowy posiadają drzwi uchylne jednoskrzydłowe wyposażone w zamek na klucz z możliwością odblokowania od wewnątrz. Standardowe wymiary drzwi w świetle 950 x 2000 mm. W drzwiach komór mroźniczych uszczelka jest podgrzewana elektrycznie, co zapobiega przymarzaniu drzwi w temperaturach ujemnych. Obudowy izotermiczne wykonywane są w dwóch wysokościach wewnętrznych: standardowej - 2100 mm oraz podwyższonej (oznaczenie H) - 2475 mm.

   Wyposażenia chłodnicze komór stanowią zespoły typu monoblok (w niektórych wersjach typ split) pracujące bezobsługowo na ekologiczny czynnik chłodniczy wraz z kompletem automatyki chłodniczej i sterującej oraz oświetlenia. Wyposażenia przewidziane w standardzie są dobrane do przeciętnych warunków eksploatacyjnych funkcji przechowalniczej komór. Dla innych warunków technologicznych np. schładzanie, zamrażanie, klimatyzacja lub specjalnych wymagań użytkownika - dobory wyposażeń chłodniczych są ustalane indywidualnie.

   Oferowane poza standardem opcje i dodatkowe elementy:
profile wyokrąglające z PCV do krawędzi i naroży wewnętrznych dla zapobiegania gromadzenia się zanieczyszczeń i ułatwienia zmywania wnętrza komory, kurtyny paskowe z folii mrozoodpornej do otworów drzwiowych zmniejszające straty chłodu podczas otwierania drzwi, zawory wyrównawcze ciśnienia zmniejszające użycie siły przy otwieraniu i zamykaniu drzwi w komorach mroźniczych.
   Gabaryty poszczególnych typów standardowych komór przedstawione są na rysunkach. Dla indywidualnych potrzeb dopuszcza się inne wysokości komór do 3000 mm oraz pewne ograniczone zmiany wymiarów podłogi.


Obudowy mroźnicze
Wysokość zewnętrzna:
  • standardowa 2300 mm,
  • (H) podwyższona 2675 mm - z podłogą

Obudowy chłodnicze
Wysokość zewnętrzna:
  • standardowa 2260 mm - z podłogą, 2180 mm - bez podłogi
  • (H) podwyższona 2635 mm - z podłogą, 2555 mm - bez podłogi