OBUDOWY IZOTERMICZNE MINUSOWE

   Elementy ścienne i podłogowe wykonane są w postaci prefabrykatów z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o szerokości 1150 mm. Zastosowanie płyt obustronnie oklejonych blachą stalową, ocynkowaną pokrytą wielowarstwową powłoką lakieru akrylowego w kolorze białym (RAL 9002) stwarza optymalne warunki bezpiecznego przechowywania delikatnych, łatwo psujących się towarów. Szczelność, bardzo dobra izolacja cieplna i parowa, właściwości higieniczne (łatwa zmywalność ścian) umożliwiają zastosowanie obudów wszędzie tam gdzie są stawiane wysokie wymagania sanitarne i technologiczne.

   Główne przeznaczenie obudów to magazyny chłodnicze dla gastronomii, handlu, przemysłu spożywczego, hurtowni farmaceutycznych itp. Płyty izolacyjne posiadają niezbędne atesty higieniczne PZH, klasyfikacji ogniowej i aprobaty techniczne ITB do stosowania w budowie chłodni. Obudowy z płyty o grubości 200 mm posiadają podłogę z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym, o grubości 100 mm, dodatkowo wyłożoną higieniczną blachą aluminiową, ryflowaną.

   Małe komory o objętości 3 m3 i 8 m3 wykonane są w całości z płyty warstwowej styropianowej.

   Obudowy izotermiczne komór mroźniczych wyposażone są w drzwi o wymiarach standardowych w świetle ościeżnicy 800 x 2000 mm, z elektrycznym podgrzewaniem uszczelki dla ochrony przed przymarzaniem.    Parametry standardowych obudów z płyt grubości 200 mm:
  • materiał izolacyjny - styropian samogasnący M20 o gęstości 15-20 kg/m3
  • współczynnik przenikania ciepła k - 0,19 W/m2K
  • dopuszczalny nacisk punktowy (koła wózka transportowego) - max 50 kg
  • drzwi z futryną w postaci zespołu modułowego o szerokości 1150 mm
  • zamknięcie - z zamkiem na klucz i możliwością odblokowania od wewnątrz
  • opcje: poszerzone drzwi, kurtyna z folii mrozoodpornej


UWAGA: możliwe jest wykonanie obudów o wymiarach odbiegających od podanych na schematach. Max szerokość (rozpiętość stropu) dla konstrukcji samonośnej - 4,80 m. Większe rozpiętości wymagają konstrukcji wsporczych.

   Opcje:
  • zastosowanie listew wyokrąglających naroża wewnętrzne
  • drzwi w wykonaniu odbiegającym od standardu - w tym: kierunek otwierania, zamki, wymiary itp.