» CHŁODNIE SKŁADOWE z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym

OBUDOWY IZOTERMICZNE ZEROWE

   Elementy ścienne i podłogowe wykonane są w postaci prefabrykatów z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o szerokości 1150 mm. Zastosowanie płyt obustronnie oklejonych blachą stalową, ocynkowaną pokrytą wielowarstwową powłoką lakieru akrylowego w kolorze białym (RAL 9002) stwarza optymalne warunki bezpiecznego przechowywania delikatnych, łatwo psujących się towarów. Szczelność, bardzo dobra izolacja cieplna i parowa, właściwości higieniczne (łatwa zmywalność ścian) umożliwiają zastosowanie obudów wszędzie tam gdzie są stawiane wysokie wymagania sanitarne i technologiczne. Główne przeznaczenie obudów to magazyny chłodnicze dla gastronomii, handlu, przemysłu spożywczego, hurtowni farmaceutycznych itp. Płyty izolacyjne posiadają niezbędne atesty higieniczne PZH, klasyfikacji ogniowej i aprobaty techniczne ITB, do stosowania w budowie chłodni.

   Obudowy z płyty o grubości 100 mm oferowane są w wersjach:
  • z podłogą izolowaną,
  • bez podłogi.
   Płyty paneli podłogowych dodatkowo wyłożone są higieniczną blachą aluminiową, ryflowaną, co zwiększa ich odporność na naciski oraz stanowi zabezpieczenie przeciwpoślizgowe. Obudowy izotermiczne wyposażone są w drzwi, o wymiarach standardowych w świetle ościeżnicy 800 x 2000 mm.

   Parametry standardowych obudów z płyt grubości 100 mm: - materiał izolacyjny - styropian samogasnący M20 o gęstości 15-20 kg/m3, - współczynnik przenikania ciepła k - 0,38 W/m2K, - dopuszczalny nacisk punktowy (koła wózka transportowego) - max 50 kg, - drzwi z futryną w postaci zespołu modułowego o szerokości 1150 mm, - zamknięcie - z zamkiem na klucz i możliwością otwarcia od wewnątrz.

UWAGA: możliwe jest wykonanie obudów o wymiarach odbiegających od podanych na schematach.
Max szerokość (rozpiętość stropu) dla konstrukcji samonośnej - 4,70 m. Większe rozpiętości wymagają konstrukcji wsporczych.

   Opcje:
  • wzmocniona podłoga z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym,
  • zastosowanie listew wyokrąglających naroża wewnętrzne,
  • kurtyna na drzwi z folii mrozoodpornej,
  • drzwi w wykonaniu odbiegającym od standardu - w tym: kierunek otwierania, zamki, wymiary itp.